• Kærligheds Kompasset

  med Mindful Relating - Slow Dating metoden

 • Fremkald dit eget Kærligheds Kompas

  Med Mindful Relating - Slow Dating metoden.

  Ulemperne ved ikke at have et bevidstgjort

  Kærligheds Kompas

  At sejle ud i verden og lede efter kærligheden, uden et bevidst Kærligheds Kompas - er som sejle afsted i en båd med bind for øjnene og håbe på at du rammer den rigtige kæreste.

   

  Når du ikke har et bevidst indrestyret orienterings system, er det som at sejle ud uden et alarmberedskab så du effektivt kan undgå skær og omveje - og heller ingen hjælp have til at lægge kurs ind i den rigtige havn.

   

  Det er det jeg gerne vil give dig - dit eget bevidstgjorte Kærligheds Kompas - Et indre orienterings system der gør at det bliver meget tydeligere, nemmere, sjovere og mere effektivt at finde din næste kæreste.

   

  Kort Interwiew med Marster Fatmand om Kærligheds Kompasset

   

  Øvelses oversigt:

  Udforsk 5 essentielle spørgsmål, og lad dit eget bevidstgjorte Kærligheds Kompas hjælpe dig med at finde din næste kæreste

  på en vågen, klog og tryg måde.

   

  Du kan kalde det at date dig selv først !

  Oversigt over spørgsmålene
  ( Undervisningen foregår længere nede på siden )
   

  1:

  Ja til mig = Hvilke positive kvaliteter bringer jeg med mig ind i min næste relation ?

  2:

  Ja til dig = Hvilke positive kvaliteter vil jeg gerne have at min næste kæreste skal indeholde?

  3:

  Nej til dig = Hvilke kvaliteter vil jeg bare rigtigt gerne undgå i min næste kæreste ?

  4:

  Nej til mig = Hvilke sider af mig selv vil jeg gerne undgå at opleve næste gang ?

  5:

  Centeret: Hvad er den dybeste intention med et kærlighedsforhold for mig ?

   

  Vi kan jo kun skabe det liv vi længes efter,

  hvis vi tillader os selv at vide hvad det er

  vi gerne vil have !

   

 • Mit ønske for dig

  Kærligheds Kompas udforsknings processen er designet så du lige meget om du finder en kæreste eller ej, får udviklet en dybere og mere vågen forbundethed med dig selv og det der virkeligt betyder noget for dig i et kærlighedsforhold.

   

  1: Større kontakt til dine egne resurser - dit eget positive selvbillede.

   

  2: Større indre selvstøtte i forhold til det du virkeligt længes efter i en kæreste og et forhold.

   

  3: Tydeligere grænser fordi du tillader dig selv at mærke og formulere dine nejer.

   

  4: og mere selvomsorg når du har vendt dig imod de sider af dig selv du er mindre stolt af.

   

  5: og allervigtigst Når du har udforsket centeret af kompasset

   

  at du får en større forbundethed med hvad den dybere intention med et kærlighedsforhold for dig. Så du kan bruge den selvforbundethed som motivationskilde og orienterings center når du går ud og leder efter din næste kæreste.

   

  6: At kompasset kan blive et redskab som gør Dating til en læringsrejse - i stedet for enovervældende leden efter en nål i en høstak.

   

  Når du kender alle delelementer grundigt i dit kompas, kan det at date blive en spændende læreproces, hvor du hver eneste gang du møder et nyt menneske, kan blive klarere og klarer på hvordan dit kompas bliver aktiveret - hvem du selv bliver i forskellige samspil og forstå mere om hvorfor.

  Du bliver istand til at forstå hvad i en kontakt med den anden der danser dig op i den positive del af kompasset ,og hvad der danser dig ned, i den nederste, mere problematiske del af Kompasset.

   

  Det at date kan blive en fremkaldelses proces af dig selv - en læringsrejse som fordi du kender dine egne behov bedre - kan skabe dit fremtidige lykkelige kærlighedsliv. Fordi du bliver bedre til at forstå dig selv, se den anden med klarere øjne og i sidste ende at vælge rigtigt.

   

   

   

   

  PS: Bonus spørgsmålene

  Tilsidst har jeg lidt bonus spørgsmål til dig

  - Spørgsmål som kan udvikle dit kompas i dybden

  (MEN: Bonus spørgsmålene virker kun hvis du gør

  det grundlæggende arbejde

  med de første 5 trin - først.)

   

   

   

   

  Mindful Relating - Slow Dating

  Udforsknings metoden

   

  Intentionen med mit arbejde med Slow Dating

  og Mindful Relating - Meditation for 2 metoden.

   

  I den Mindfulnes baserede udforsknings metode jeg har udviklet over de sidste 30 år, giver jeg dig ikke en masse gode råd.

   

  Det er fordi jeg meget hellere vil:

   

  - hjælpe dig med at kontakte din egen visdom.

   

  Min erfaring er at svar og visdom ankommer helt af sig selv indefra - når vi får velgennemtænkte spørgsmål og det rigtige tilladende åbne nærvær.

   

  Igennem mine spørgsmål og modeller kan du forstå dig selv bedre, og løsninger og klarhed kommer indefra din egen selvforbundethed.

   

  Det er en af de vigtigste grunde til at give dig selv god tid, til udforskningen af dit eget Kærligheds Kompas.

   

  Udfordringen ved min metode er at DU er nødt til at invester tid og selv tage dig selv alvorligt - du får en ramme og nogle grundigt gennemtænkte og afprøvede spørgsmål fra mig.
   
  Men du skal tage det indre arbejdstøj på og sætte god og fredelig tid af til undersøgelsen.
   
  Det betyder til gengæld at du ikke bare bliver inspireret udefra - men har en stor chance for bruge mine redskaber til at finde dig selv.
   
  Det er "dig selv" og det der virkeligt betyder noget for dig, jeg af hele mit hjerte ønsker at give dig fordybet adgang til i udforsknings processen af dit Kærligheds Kompas.

  Mit ønske for dig er ikke !

   

  at du på magisk vis tiltrækker den perfekte partner og undgår alt det du opdager du ikke kan lide ved dig selv og det modsatte køn i processen med at fremkalde dit kompas

   

  Kærligheds kompassets primitive neavo er at undgå det vi ikke kan lide og at prøve at få mere af de vi gerne vil have - og man kan sige at hvis det havde virket ja så ville du leve i et lykkeligt kærligheds forhold lige nu.

   

  Og hvorfor er det så lige at det ikke virker ?

   

  - jo som jeg ser det er nogle af de vigtigste grunde

   

  1:

  for det første er kompasset oprindeligt skabt da vi var børn og vi var fanget i et mere umodent orienteringssystem Et orientering system som ofte er styret af overlevelses strategier og ikke af visdom. Det gør at vores kompas på overfladen kan virke selvoptaget og ikke så optaget af faktisk at elske både os selv og andre -

   

  2:

  Vi har ofte arvet et moralsk vurderende orienterings system fra

  vores kultur og vores familie og ikke et system der er forbundet med vore egne og andres dybere behov - og dermed bevæger vores leden efter en partner i retning af vurdering og forbrug og væk fra medmenneskelighed og kærlighed og forståelse.

   

   

  Resultatet af at bruge orienterings systemet til at forsøge at finde den perfekte partner fra det primitive neavo er at det skaber den her slags lidelse

   

  At du enten bliver fanget i at vurdere det andet køn og blive som prinsessen på ærten "Pyh Duer ikke - Og hemmeligt kan du ikke lide den du selv bliver - men ved ikke hvad du skal gøre for at komme ud af det negative vurderings mindsæt.

  2: At du ender i dit eget taber CV og vurderer dig selv så meget at du bliver lammet og for bange til at date.

  3

   

   

  For at løse den lidelse det skaber

  Vi kan vælge at se den nederste del af kompasset er alt det vi ikke kan lide - som et udtryk for hvad der på et overordnet plan sker når vi danser hinanden dårlige og ned i lidelse - hvis vi ender i bunden af kompasset så er det et udtryk for følelses mæssige fattigdom og mangel på visdom der kan hjælpe os med at danse hinanden op i den lykkelige del af kompasset.

  Den nederste del af kompasset er også et udtryk for de smertefulde tilstande og reaktive udtryk vi lander i når meget vigtige behov ikke bliver mødt og vi samtidigt mangler redskaber og færdigheder til at finde gode måder til at møde dem på.

 • Min egen gode grund til at ville bevæge mig mere vågent og bevidst ud på dating havet.

  Mine egne gode grunde til at udvikle Kærligheds Kompas Udforsknings Processen


  Den vigtigste grund er selvfølgeligt, at jeg gerne ville finde den allerdejligste kæreste at rejse igennem resten af mit liv med.

   

  Jeg længtes efter at plante mig selv i et kærlighedsforhold hvor jeg blev så tryg og levende at jeg kunne blive mere og mere mig selv - Igennem vores kontakt føle mig inviteret ind i mit eget potentiale og blive lykkelig på en måde som også kunne smitte af på resten af mit liv.

   

  For jeg ved at når jeg ( og andre ) får de bedste omstændigheder, så bliver jeg naturligt elskende og givende - det er det jeg ved er vores inderste kærne - men ligesom et frø skal den kærne plantes i de rette omstændigheder for at stråle og gro og have overskud til at blive givende.

   

  Jeg var sikker på at det kunne lade sig gøre og at kærligheden kan være smuk - som min Slow Date Peter kalder det.

   

  Det er derfor jeg har udviklet og brugt Kærligheds Kompas processen.

   

  - Og så har jeg også udviklet Kærligheds Kompasset - fordi jeg har været meget meget meget meget træt og frustreret over ikke at forstå hvad det var der styrede mig når jeg blev forelsket.

   

  Ubevist forelskelse har styret alt alt for meget i mit liv !

   

  Oveni det var jeg også ofte i tvivl - og ikke rigtigt klar over om jeg selv syntes jeg var i det rigtige forhold “for mig” - når jeg så endeligt var landet i en kærlighedsrelation.

   

  Det var smertefuldt at være i tvivl inde i forholdet - og også irriterende og overvældende at blive styret og taget af mine forelskelser gang på gang.

   

  Jeg ønskede at blive tydeligere for mig selv - at styre mere bevidst og klogt imod mit næste forhold - at vide mere om hvad det var jeg søgte - så jeg kunne være mere sikker på mit valg af kæreste næste gang.

   

  Kærligheds Kompas processen jeg har udviklet har givet mig selv en afklaret tryg og lærerig måde at lede efter min næste kæreste - som nu har resulteret i at jeg udforsker kærligheden med en dejlig mand som også sætter pris på vågen og bevidst kærligheds udforskning.

   

  Det er befriende at vide hvorfor jeg er sammen med den jeg er sammen med nu - Udover at være fri for tvivlen giver bevidstheden om hvorfor jeg er sammen med Peter også et sprog så jeg dagligt kan udtrykke min glæde for min dejlige “måske kæreste” på en nuanceret og præcis måde.

   

  Og på den måde er der blevet meget mere kærlighed og kærlighedsudveksling i mit liv af at bevidstgøre mit eget kærligheds Kompas og tage mig selv alvorligt.

   

  - og det er det samme jeg ønsker for dig <3

   

 • De 5 trin til dit eget tydeligere Kærligheds Kompas

  Start med at downloade og printe Kærligheds Kompas PDF Her

   

   

  PDF indeholder 4 sider som du kan bruge til at skrive dine erfaringer ind i.

   

  Find et uforstyrret sted hvor du i fred kan skrive og ikke bliver distraheret af Facebook og telefoner

  Jeg foreslår at du prioritere fokuseret og fredelig tid til denne vigtige proces.

  EN god ide kan være at sætte en klar tidsramme for dig selv og så sætte en timer der ringer når den er ovre.

   

  Kærligheds termometret.

  Tag din egen Kærligheds temperatur med Kærligheds termometret

   

  Du kan enten følge øvelserne forneden eller bruge denne enkle måde at udforske de første 4 områder af dit eget Kærligheds Kompas

 • Det her er din mulighed for ærligt at vågne op til dig selv !

   

  Jeg invitere dig til at sætte dig selv fri til at mærke lige det du gerne vil have og det du ønsker at undgå i et kærlighedsforhold næste gang

   

  - fra det mest overfladiske til det dybeste lag i dig selv

   

  Jo tydeligere og friere du kan bevidstgøre det der virkeligt betyder noget for dig, jo større chance er der for at du har klare øjne, når du går ud og leder efter kærligheden -

  Jo ærligere du kan se dig selv jo mere kan det at date dig selv og senere andre blive en klog givende udviklings rejse.

   

   

  Rigtig god fornøjelse

  Hallo

  1: JA til mig

  Hvilke positive kvaliteter bringer jeg med mig ind i min næste relation ?

   

  Ja til mig delen af dit Kærligheds Kompas handler om alle de sider i dig selv du godt kan lide.

   

  - Det du kan kalde den “bedste kæreste version af dig selv”.

   

  Det er rigtigt godt at kende os selv godt og grundigt - undersøge og kontakte de sider af os selv vi kan lide og nyder at være i.

   

  Faktisk er det vi selv setter pris på hos os selv ofte sider som er underudforsket.

   

  Det at starte på at bevidstgøre det du godt kan lide ved dig selv - kan give dig en stærkere oplevelse af selvværd og gøre det nemmere at gå ud og lede efter kærligheden fra et styrket sted indeni dig selv.

  Stil dig selv spørgsmålet :

  Hvilke positive sider af mig selv - syns jeg selv jeg bringer med mig ind i min næste kærlighedsrelation ?

   

  Skriv dine svar ind i dit Kærligheds Kompas under JA til mig.

   

   

  Mærk efter hvem du selv bliver af at svare på dette spørgsmål - i følelser krop og bevidsthed ?

   

  Hvis spørgsmålet er svært at svare på , kan det være du er vandt til at lade andre bestemme hvem du er og så er det måske på tide at du begynder at bruge tid her og udvikle dine egne standarter for hvad du godt kan lide ved dig selv!

   

  Jo sværere det er at svare her jo mere tid bør du bruge her.

   

   

   

   

   

  2: JA til dig

  Hvilke positive kvaliteter vil jeg gerne have at min næste kæreste skal have ?

   

  Her vil jeg gerne inviterer dig til at tillade dig selv at drømme om det du virkeligt længes efter i din kommende kæreste.

   

  - Fra det helt overfladiske til det de dybeste menneskelige kvaliteter.

  Hvis du totalt uden begrænsninger skulle ønske hvad for en kæreste du gerne vil være sammen med i fremtiden - hvilke kvaliteter ville han/hun så have ?

   

  Så - Ja det er totalt ok at være super egoistisk og krævende i din udforsknings proces -

   

  De er der jo´ ønskerne og længslerne, og de kan hjælpe dig med at tænde din indre motivations energi til at date hvis du tillader dem fuld ud.

  Stil dig selv spørgsmålet:

  Hvilke positive kvaliteter vil jeg gerne have at min næste kæreste skal have ?

   

  - Skriv svarene ind i dit Kærlighed Kompas i JA til dig delen

   

  Mærk dig selv efter du har skrevet dem ned - Hvem bliver du indeni når du fokuserer på det du gerne vil have ?

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Start med DIG.

  Alså !

   

  - det her er en af de vigtigste valg processer i dit liv !

   

  Hvis det går godt vil det påvirke hele dit kommende kærligheds liv. - Så det her er et af de steder hvor det er sundt og oveni købet meget meget fornuftigt at tillade dig at være tydelig og egoistisk -

   

  Det er jo din lykke det handler om - og jo lykkeligere du er jo mere kærlighed kan du faktisk også give

  til din kommende elskede og til resten af verden.

 • 3: Nej til dig

  Hvilke kvaliteter vil jeg bare rigtigt gerne undgå

  i min næste kæreste ?

   

  Nej til dig delen, handler om at tillade dig at vide, mærke og være klar på dine grænser.

   

  - Tillade dig at skrive ALT det ned du bare ikke vil opleve i din næste relation

  For hvis vi ved hvad vi ikke vil have kan vi tydeligt navigere udenom dem vi sandsynligvis vil spilde tiden sammen med og mere effektivt finde den rigtige kæreste.

   

  Du har sikkert en masse erfaring fra dit liv du kan bruge her - både fra kærligheds forhold og venskaber.

   

  Hvis din indre kritiker kommer ind og forstyrrer dig med ideer om at du er for kritisk eller selvoptaget - så se om du kan lade være med at engagere dig i stemmen - og alligevel give dig selv lov til at være tydelig og ærlig overfor dig selv bare for en stund.

  Spørg dig selv:

  Hvilke Sider/kvaliteter vil jeg virkeligt gerne undgå i min kommende kæreste ?

   

  Skriv dine svar ind i dit Kærligheds Kompas under Nej til dig delen

   

  - og mærk lige hvordan det føles at give dig selv lov til at mærke dine nejer fuldt ud

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4: Nej til mig

  Hvilke sider af mig selv vil jeg gerne undgå at opleve næste gang ?


  Nej til mig delen handler om alle de sider af os selv som vi har smertefulde erfaringer med - de sider af os som ankommer når vi er pressede og reaktive i en kærlighedsrelation. Dem vi ofte føler os flove og skamfulde over.

   

  Alså den jeg selv bliver til nogen gange - som jeg ikke bryder mig om.

   

  Vi er ofte også flove over at de sider i os selv tager over og skaber smerte og afstand i forhold til dem som virkeligt betyder noget for os.

   

  (Og nogen gange kan de desværre også have skabt en masse smerte for dem vi har været sammen med )

   


   

  Spørg dig selv blidt -

   

   

  Hvilke sider er jeg flov og skamfuld over og vil meget nødig opleve igen i mit næste forhold ?

   

  Skriv dine svar ind i dit Kærligheds Kompas under Nej til mig.

   

  Fordelen ved at være bevidst om “Nej til mig” siderne i dig selv

   

  1: Er at du kan se det samspil du kommer ind i med din dates - danser dig ned i Nej til Mig hjørnet af kompasset.

  De sider vi ikke bryder os om i os selv er i min verden et vigtigt overhørt signal system.

  Et signalsystem som hvis vi har de rigtige redskaber til at oversætte signalerne - fortæller os at der er nogle vigtige dyrebare behov vi måske ikke får mødt.

  At være istand til lytte til den side af dig selv og bruge dit mindreværd til vigtig information om dig selv kan give dig mere kærlig selvforbundethed og en tydeligere navigerings system der sejler dig udenom de smertefuldeste skær i kærligheds ø havet.

   

  2: At kende dig selv her og forbinde dig med de dybereliggende behov i "Nej til dig selv" delen af Kærligheds Kompasset - vil også forberede dig på at kunne det samme når du uafvendeligt ind imellem vil blive danset ned i den del af kompasset med din næste kæreste.

   

  PS: Mærk lige til sidst hvordan de føles at vende dig bevidst imod de sider af dig selv - måske det giver dig kontakt til skam og flovhed - og samtidigt en eller anden form for styrke - fordi du er sand overfor dig selv !

   

 • Opsamlings øvelse

  Brug god tid på denne øvelse.

  Opsamlings øvelsen er en fin måde at trække essensen ud af din undersøgelse - så du får et enklere overblik over det som er vigtigst for dig i en relation.

   

  Det er også en forberedelse til Den sidste Center øvelse.

   

  Tag de 4 sider i kompasset en for en og find de 5 - 10 vigtigste punkter

   

  Ranger dem efter vigtighed - med den vigtigste øverst når du skriver dem ind i dit opsamlings Kærligheds Kompas

   

  Når du har skrevet dem ind kan du sidde med dem og mærke hvordan det føles at være blevet klar over alle dele af dit kompas.

   

  Du kan stoppe op og mærke ind i hvad du har fået af at gå igennem udforsknings processen ind til videre.

   

   

   

   

   

 • 5: Centeret dit Kærligheds Kompas intention

  Hvad er den dybeste intention med et kærlighedsforhold for dig ?

  Kærligheds Kompassets dybeste intention er at - hjælpe dig med at få så meget lykke som muligt og at undgå så meget af din gamle smerte som muligt.

   

  For så at lande dig i lykken !

   

  Der er en slags optimerende kraft bygget ind i det kærligheds orienterings system vi alle har bygget op indeni og den kraft bevæger os imod vores lykke -

  Den sidste spørge runde handler om at finde ud af hvad det er dit Kærligheds kompas ultimativt peger på hvad er dets indbyggede længsel Hvor det vil føre dig hen hvis det faktisk kunne bestemme frit over verden og dit liv.

   

  - Og det havde succes med det.

   

  (Man kan sige at dit Kompas allerede nu ville have fundet lykken til dig hvis det virkede - og det er derfor at vi må finde den dybeste intention - for så kan vi senere udvikle Kompasset så det virker efter hensigten.)

   

  Der vil sikkert være en stemme indeni dig - den realistiske - som siger Ja men det kan jo ikke lade sig gøre - sådan er livet ikke vi kan ikke undgå smerten og få lykken - det er kun naive børn der tror det !

   

  - Og din stemme har tildels ret - men hvis vi ikke kender vores dybeste længsel - lige meget om den er realistisk eller ej - Så har vi intet at navigere hen imod - Så er det som at have et hul der midt i dit kompas intet magnetisk center - og det er kun ydersiderne af kompasset uden centerets syntese der guider os.

   

  Så lad os finde svaret på hvad som egentligt er den dybeste intention med dit specielle Kærligheds Kompas ved at svare på disse undrende spørgsmål på en åben måde:-

   

  - Hvis det lykkedes af få alt det du længes efter og blive fri for både det i den anden og i dig selv du ikke bryder dig om - hvordan vil dit liv så se ud - hvad vil det give dig ?

  - Hvilken slags indre tilstand ville du leve i ? - Hvordan vil du opleve dig selv - hvilke kærligheds værens kvaliteter vil du få adgang til indeni dig selv ? - Hvem ville du føle fri til at blive ?

   

  De næste 3 spørgerunder føre dig igennem udforsknings processen så du kan blive inviteret ind i kernen i dit Kærligheds Kompas.

   

  Spørgerunde 1

   

  Undersøg spørgsmålet

   

  Hvis dit kærligheds Kompas på virkede efter hensigten og gav dig det forhold du længes efter

   

  - Hvad vil det så give dig ?

   

  Stil dig selv disse spørgsmål og skriv en liste på et uafhængigt stykke papir.


  Spørgerunde 2
   
  Spørg dig selv efter du har skrevet din liste

   

  - Hvis alt det jeg har skrevet op på min liste blev til virkelighed - hvad ville det så give mig adgang til i mig selv ?

   

  ( - jeg ved det godt - det er næsten det samme spørgsmål som før - og det er ikke en skrivefejl - SÅ hvis du kun læser disse øvelser igennem så vil du ikke forstå hvad det giver at undersøge disse spørgsmål på en måde som kan skabe adgang til mere og mere dybde i dig selv.)

   

  Opsamlings spørgsmål

   

  Når jeg får adgang til alt det jeg lige har skrevet ned - hvem blir jeg så sammen med min kommende kæreste.

   

  Skriv de vigtigste indre kvaliteter ned i midten af dit kompas.


  Intentionen med 2 spørgerunder er at du kommer tættere og tættere på essensen af den virkeligt mest sandt længes efter at blive i dit kommende forhold - altså hvilke værens kvaliteter af kærlighed du dybeste set længes efter at leve i og ud fra.

   

  Skriv de Kvaliteter du længes allermest efter at være i kontakt med i dit næste forhold, ind i midten af dit Kærlighedskompas

   

   

   

  Demonstrations video her evt Katrine der fandt ud af at hun savnede belonging.

   

   

   

   

  Skriv de vigtigste Kærligheds Kvaliteter ind i midten af dit kompas


  Tillykke nu er dit kompas færdigt - for nu

   

  min egen erfaring er at det bliver ved med at udvikle sig og fordybes

   

  Hæng det evt. op et sted du ser hver dag så du kan blive ved med at være i kontakt med fremkaldelses prosessen .

 • Det vi fokuserer på - det får vi mere af !

   

  At have fat i kernen ( dig selv ) i dit egen Kærligheds kompas

   

  - er et virkeligt godt eksempel på det.

 • Tillykke du har lavet version 0.1

  af dit første bevidste Kærligheds Kompas.

   

  Din rejse imod kærligheden kan nu blive klarere og mere effektiv

  Dit Kompas kan nu tydeligere hjælpe dig med at finde, forstå og skabe dit kommende kærlighedsliv.

  De mest almindelige problemer i dit Kærligheds Kompas.

  Som jeg gerne vil hjælpe dig med på mine kurser og forløb

  1: At du ryger ned i Nej til mig hjørnet når du møder en du virkelig gerne vil lære at kende
  Det vil sige - bliver lille og usikker og i en eller anden grad sidder fast i din Taber CV identifikation
   
  (En af mine deltagere fortalte at han faktisk altid valgte kærester med lavere status end hans eget mindreværd - For så blev han fri for at møde de svære sider i Nej til mig delen af hans kompas
  Problemet var bare at han endte i hjælper rollen og aldrig fik et ligeværdigt forhold hvor han selv ku blive næret - Det sidste forhold han var i blev han faktisk udbrændt og deprimeret af !)
   
  2: At dit Nej til dig hjørne bare fylder rigtigt meget fordi du har en masse ubearbejdede dårlige oplevelser liggende dernede.
   
  3: At du har svært ved at fremkalde og mærke centeret af kompasset Alså din dybeste grund til at ville have være i en kærligheds relation - og måske derfor heller ikke har fat i din motivation til at gå ud i verden og finde en kæreste. ( Og syns det er et problem vel at mærke)
   
  4: At du bliver meget let forelsket og har en følelse af at blive taget for hurtigt af dine følelser så du ikke har dig selv med og heller ikke helt forstår hvad det er der tager dig og ender derfor ofte i forhold som ikke gør dig lykkelig i længden
   
  5: At du er bange for at gentage dine gamle oplevelser med Kærligheden igen - at nissen flytter med.
   
  6: At du har flere dårlige oplevelser end positive i bagagen og derfor har svært ved at fylde den øverste del af kompasset ud.
   
  7: At du er bange får at kærligheden skal dø ligesom sidste gang - hvor du ikke helt forstod hvorfor den forsvandt.
   
  8: At du er bange for at miste dig selv og sidde fast i det forkerte forhold en gang til og ikke vide hvordan du skal sikre dig at det ikke sker igen !
   
  9 At du har svært ved at tro på at den kæreste du længes efter overhovedet findes derude.
   
  10: At du syns det andet køn er et mysterie og du ikke ved hvordan du skal forstå "kvinder eller Mænd", eller helt har opgivet at finde en måde at nå det andet køn på.
   
  11: At du er bange for at blive forført igen af en der ved hvordan han/hun skal trykke på de rigtige knapper - for så senere når du er blevet meget meget forelsket og afhængig af den anden - blive forladt og ende i den dybeste kærestesorg - Samtidigt med at du ikke helt forstår hvad det var der tog dig.
   
  Hvis nogle af disse problemer ligner dine - så vil jeg meget gerne hjælpe dig med dem på mit 8 Ugers Forløb - eller min 1/2 årlige Kærligheds træning.
   
  Du får forståelse og færdigheder så du mere sikkert og modent kan bevæge dig ind i dit næste forhold.
   
  Udforsk kærligheden sammen med andre i samme båd
   
   
   
   

  Brugsanvisning til dit Kærligheds Kompas :-)

  Brugsanvisningen hjælper dig med at opdatere og udvikle dit kompas så du bliver klogere på dig selv og kærligheds samspils dansen samtidigt med at du leder efter kærligheden.

   

  Vil det ikke være skønt hvis det at lede efter din næste kæreste kunne bevæges sig fra en tilfældig forvirret og måske overvældende oplevelse, til en meningsfuld læringsrejse hvor du forstod dig selv og andre mennesker bedre i processen

   

  Hvor du blev mere rummelig moden og klog - bare af at give dig selv tid til udforsknings processen ?

   

  Kærlighed som en værens tilstand - du kan kultivere mere af - lige nu !

   

  Fordelen ved at udforske dit center grundigt og at gå i dybden med at bevidstgøre dit eget Kærligheds Kompas

   

  - er at kærlighed jo er en værenstilstand og at den selv-forbundethed du får af at udforske spørgsmålet - hvem længes jeg efter at blive - kan give dig en direkte adgang til de tilstande du længes efter at leve i sammen med en kommende kæreste - LIGE NU.

   

  Så som for eksempel tillid, frihed, nydelse, leg, medfølelse, nærhed, mening, at se og blive set , taknemmelighed, strømmende given, kærlighed, dyb forbundethed, dyb respekt, overgeven elskov, vild eller blid lyst og stille smelten. Legende power.

   

  Bare for at nævne nogle af dem jeg selv kender indefra :-)

   

  Når du har direkte bevidst sansebaseret kontakt med disse tilstande - ja så kan du også tydeligere mærke når de forsvinder eller ankommer i mødet med et andet menneske.

   

  Spørgsmålet "Hvem bliver jeg" i selskab med forskellige andre

   

  - kan blive dit kærligheds livs - lærings omdrejningspunkt.

   

  Du kan spørge dig selv - hvilke typer mennesker fremkalder og invitere mig ind i de kærligheds/værens tilstande - hvilke gør ikke.

   

  Hvordan påvirker jeg selv min tilstand med mine ideer, tanker og den måde jeg vælger at fokusere mit sind - i min hverdag.

   

  Hvordan kan jeg blive mere af den MIG jeg længes efter at være ? - hvilke menneskelige lovmæssigheder er der omkring hvorfor de sider opstår i min krop, sind og følelser - og ikke mindst hvorfor forsvinder de ?

   

  Min egen erfaring er at jo mere jeg selv lever i og kultivere den jeg gerne vil blive - altså de kærligheds værens tilstande som jeg gerne vil leve i sammen med at andet menneske - Jo mere lære jeg om mine egne kærligheds lovmæssigheder - Hvornår kærligheden blomstre indeni mig og hvornår den visner og hvorfor.

   

  Jo mere jeg beslutter mig for at have mit fokus i min kærligheds læreproces, jo mere kærlig kontakt opstår der også i min hverdag - og jo mere tiltrækkende bliver jeg sjovt nok også for mine omgivelser.

   

  Faktisk oplevede jeg i sin tid da jeg startede på denne kærligheds udforsknings proces - at mænd kom hen til mig på gaden og ville have aftaler med mig - bare fordi jeg allerede udstrålede min selv forbundne kærligheds tilstand.

   

  At skifte din kærligheds rejses fokus fra u-effektiv ydre checkliste til centeret af dit kompas er som at forankre dig i et indre dybhavs kompas.

   

  Et kompas som vel at mærke bruger en større del af dit væsens sanselighed som orienteringssystem.

   

  Med Kærligheds Kompasset er du inviteret ind i en spændende livslang læringsrejse - både hen til og sammen med din kommende kæreste.

   

   

   

  Slow Dating

   

  Mød andre

  på sammen bevidste udforsknings rejse

   

  i Mindful Relating - Slow Dating Community

   

  Slow Dating hver første Søndag i måneden Lukket FB gruppe med andre der træner samme færdigheder og leder efter kærligheden. 8 Ugers forløb og online træning

   
   
   

  At tage os selv alvorligt !

  I hvilken have vil DU blomstre ?

   

  At vælge et kærlighedsforhold er som at plante et frø i en have og det er faktisk meget meget afgørende hvilken have vi bliver plantet i.

   

  I nogle haver vil vi slet ikke gro, i andre måske en lille smule men i den helt rigtige have så vil vi blomstre og blive levende og gro og kunne give til verden fra vores egen frie kærligheds livskilde.

   

   

   

  Det er simpelthen ikke lige meget hvilken have vi planter os selv i - selv om en have kan se meget fin ud udefra - så kan det være at lige du er en art der har brug for en helt anden slags jord, vandforhold eller skygge og sol.

   

  Det er kun dig der ved det - kan sanse det - og kan forstå hvad der skal til for at du blomstre i et forhold og bliver lykkelig.

   

  Det er den bevidsthed dit Kærligheds Kompas kan give dig adgang til.

   

  At tage dig selv alvorligt ved at tillade dig selv virkeligt at mærke efter hvem du bliver sammen med din næste date - Om den dans du oplever med din date inviterer dig derhen i dig selv hvor du dybest set gerne vil danses hen.

   

   

   
   

   

  (At vælge et kærlighedsforhold, kan sammenlignes med at plante dig selv og din kæreste i en have

  En have hvor i begge to har mulighed for at gro ind i hver jeres menneskelige Kærligheds potentiale - sammen.

   

  Giver forholdet den ramme den næring hvor i begge kan gro og blomstre eller ej ? - er et spørgsmål du kan stille i din proces med at finde en kæreste.

   

  At finde og skabe den bedste have, kan starte med at finde sig selv igennem spørgsmålet -

  Hvem længes jeg efter at blive i min næste Kærligheds forhold - og så at holde spørgsmålet

   

  "hvem blir jeg med dig"

   

  levende, når du går ud og dater.

   

  Spørgsmålet kan udvikle det bevidsthed skabende orienterings punkt, som forstærker din adgang til centeret i dit Kærligheds kompas, og hjælper dig med at finde den helt rigtige partner for dig -

   

  Det menneske som du kan udvikle en have sammen med

   

  - en have hvor i begge kan gro og næres og blomstre ind i hver jeres Kærligheds potentiale.)

   

   

   

  Kærlighed er en dans vi kan lære

   

  Ikke en fikseret forudbestemt skæbne vi ikke selv kan styre fordi vi har haft den barndom vi nu har haft.

  - Det er jeg selv et levende eksempel på.

   

  At date er som at indlede en dans med et andet menneske

   

  - med nogle mennesker danser vi hinanden dejlige, levende trygge, åbne og nydelsesfulde.

  - og med andre danser vi både os selv og den anden mindre, usikre, utrygge, og nogle gange også dumme og små.

   

  - ned i den del af vores Kærligheds Kompas vi ikke bryder os om leve i.

   

  Fordelen ved at erkende at kærlighed er et danse samspil, er at så kan vi lære mere om hvordan vi danser både os selv og et andet menneske lykkelige, kærlige levende åbne frie og legende eller mindre glade, som i vrede onde indestængte aflukkede (og hævngerrige kontraherede ensomme isolerede døde og deprimerede når det går helt galt.)

   

  Vi kan lære at danse så vi undgår det sidste og får mere af det første.

   

  Her er der faktisk ingen der er den onde eller har skylden i min verden

   

  Den lidelse der ligge i den smertefulde kærligheds dans handler mere om mangel på viden og færdigheder omkring hvordan vi kan samspille når vigtige behov ikke bliver mødt i vores forhold.

   

  Vi ved ofte ikke hvordan vi skal stoppe den negative dans med et andet menneske - nogle gange er vi smerteligt fastlåst der med den anden - også selvom vi dybest set længes efter at være mere kærlige.

   

  Vores kultur giver os fattige redskaber som skyld skam, vurderinger og bebrejdelser når vi ikke får vores behov mødt - redskaber der bare pejler mere lidelse ovenpå den smerte der allerede er i ikke at kunne få vigtige behov mødt.

   

  Vi har simpelthen en dyb mangel på kærligheds skabende danse færdigheder i vores kultur !

   

  At mestre kærligheds dansen starter med at bevidstgøre dit eget Kærligheds Kompas og du kan downloade en quick guide gratis lige her

   

  og det er bla også dansen jeg underviser i på mine kurser.

   

  Jeg kan desværre ikke lære dig alle Kærligheds Danse færdighederne her - men du kan komme på mine kurser hvis du gerne vil mestre at danse dit næste forhold smukt :-)

   

  væk af lidelsen og ind i lykken.

   

  Du er varmt velkommen.

   

  Kærligst Tine Vindeøv

  Mindful Relating - Slow Dating metoden.

   

  Skriv gerne til mig og fortæl mig om din proces med Kompasset

   

  Ring 26671004 Hvis du vil høre mere om mine kurser og coaching sessions.

   

   

  Links til mine kurser

 • Vil du med videre så kan du se hele
  Kærligheds Mestrings forløbet her :-)

  Med Mindful Relating - Slow Dating kærligheds udforsknings metoden

  Bliv klædt på til at lykkes med kærligheden privat og og gør det til (en del) af dit professionelle virke.

  1: Selvforbundethed - Centeret af dit kompas

              

  2: fremkaldelse af dit Kærligheds - Kompas Online forløb

   

  3: Kærligheds forståelse - 8 Ugers og 1/2 års forløb

      

  4: Kærligheds integrerings og Færdigheds træning -

  1 års Kærligheds Træning

                                                 

  5: Mindful Relational Inquery Facilitator -

  1 års Coach Træning

   

  6: Bliv en del af mit team som Mindful Relating -

  Kærligheds Inquery faciliterings Coach

 • Bonus: Kærligheds Kompas Optimerings spørgsmål

  Udvid forbindelsen til kærnen i dit kompas med disse spørgsmål

  Fordi du er kommet helt herned i slutningen af denne side får du lige 2 bonus spørgsmål - vi kan kalde dem kærligheds kompas optimerings spørgsmål.


  Du vælger de 1 - 3 vigtigste kærligheds tilstande fra midten af dit kompas.

   

  1: Først kan du udforske dem og fordybe kontakten til dem ved for hver kærligheds tilstand som er vigtig for dig - at spørge dig selv

   

  Hvad er ……………( kvaliteten) ?

   

  2: Derefter tager du resten af dit kompas og spørger dig selv
  hvilke ting på mine 4 lister støtter den kvalitet og hvilke punkter gør ikke ?

   

  3: Hvilke punkter kan jeg tilføje til de 4 dele af kompasset som støtter mig i at opleve …….. ( Kærligheds tilstand)

   

 • Læs mine blogs om kærligheds mestring påFacebook

All Posts
×